مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : 3 سال امتياز : از 2 تا 6 نژاد : ترکمن زمان شروع : 12.3
مسافت : 1550 متر جايزه مقام اول : 50000000 ريال جايزه مقام دوم : 25000000 ريال جايزه مقام سوم : 12500000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 قیربای جرگلان ن طاغن گزل1آتا نفس انفاس آتا نفس انفاس  
2 شاهین گز ن قیصر رزوان بهرام1حاجی نوری یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد  
3 کارایل ن آمیگو سیمینه1بهزاد شاه پسندی یعقوب رحیمی  
4 گل ماسان م قایرات سوزان1مرصاد و یسنا حبیب لی بهرام رجال  
5 ایل آی م برگوت خورشید گج سو1یاسین ماهری یعقوب چپرلی  
6 طوفان گلستان بهشت ن خوش سقر بهارگل1محمد شاهدوست یوسف دهش  
7 درنا ن چالاربگ گزل1پهلوان هوز محمدی رجب قلیچ گوگ نژاد  
8 ویشکا م سلتکس توراج1حاج صادق بور بور جلال ایری  
9 خان ترکمن ن کج سقر سما11داود مهرانی عیدمحمد بازیار  
10 زورلی حبیب ایشان ن بهمن گل پرستو11گل محمد خلیقی سیدی امان یلقی  
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]