شناسه کاربر :  
رمز عبور :  
 
اگر شناسه کاربري نداريد ، قسمت  ثبت شناسه جديد  را کليک نماييد
چنانچه جهت کمک به مسابقات اسبدواني مايل به شرکت در عقد مسابقات هستيد ، با بذل وجوه نقد خود از طريق اين قسمت نيات خير خواهانه خود را عملي سازيد و از جوايز ارزشمند آن بهره مند شويد. سوارکاران به مجري با حق توکيل به غير وکالت داده اند که نسبت به انتخاب نفرات برنده اقدام و عقد مسابقه را از طرف آنها منعقد نمايند. شما هم با شرکت در انتخاب نفرات برنده ، وکالت خود را به مجري تفويض و با بذل وجوه نقدي در عقد مسابقه سهيم و اسبهاي مسابقه را انتخاب نماييد. مجري در صورت صحت انتخاب به تناسب سهم مشارکت شما و وکالت از سوارکاران برنده با توجه به آد(ضرایب) رسمي ميدان به شما جايزه پرداخت خواهد کرد. بديهي است درآمد ها پس از پرداخت جوايز سوارکاران ، اسبهاي برنده و برندگان مشارکت مردمی ، مازاد احتمالي صرف امور توسعه و بهبود اسبدواني خواهد شد.  لطفا با اطلاع کامل از هدف و نيت ذکر شده از اين قسمت استفاده فرماييد
جهت پاسخگويي و پشتيباني سايت :
در ساعات اداري با شماره تلفن  12-88362410-021  تماس حاصل فرماييد و در زمان برگزاری مسابقات میتوانید از طریق سامانه پیامک 30008311 با کارشناسان فنی در ارتباط باشید