مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : از 3 تا 4 امتياز : از 0 تا 6 نژاد : ترکمن زمان شروع : 13
مسافت : 1600 متر جايزه مقام اول : 32000000 ريال جايزه مقام دوم : 16000000 ريال جايزه مقام سوم : 8000000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 مازیار ن بچه آهو جیران باغلقاکبر رحیمی یوسف دهش رضا فهیمی  
2 اوچرفهیم م دلشاد دل آرامشرکت توران هورس شرکت توران هورس نادر صالح پور  
3 یادبابا2 م البای مشکی دزولوممهسا قره حسنلو محمداسلم محمدی آرش قربانی  
4 جیران مختار م غوغا مینامجید وپیمان ساعی خوجه حاجی گوگ نژاد امیر عطاگزلی  
5 آرال م غوغا تنگلیمرتضی گوگ نظرمحمد گوگ نژاد عبدالجبار مختوم نژاد  
6 دلناز م دلشاد گل چمن11احسان نجاتی یوسف دهش امین محمدی  
7 ستاره گلستان ن غوغا حبیب ایشانمرحوم حاج عاشورمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور داود جمشیدی  
8 دلاورشاهرود ن غوغا گوگ قیر1حسین عراقی خان محمد چپرلی یعقوب توسلی  
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]

سامانه خريد آنلاین کارت شارژ