مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : از 3 تا 4 امتياز : از 8 تا 14 نژاد : ترکمن زمان شروع : 0
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 1000 ريال جايزه مقام دوم : 500 ريال جايزه مقام سوم : 250 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 قره گوز ن طاغن گل سمن1صاعده قلرعطا ویسنا کریمی رضا کریمی رضا فهیمی  
2 تیزپایزدانی ن غوغا قهرمان1مرحوم پهلوان گلدی جان تراج کریم گوگ نژاد نادر صالح پور  
3 دلناز م دلشاد گل چمن1احسان نجاتی یوسف دهش عبدالرحیم آرامیده  
4 فی لیز م سمند لویندر111حاج رحمان مهرپرور داود جمشیدی آرش قربانی  
5 بانو سلاق م اربنت2 منگلی31حاج آق اویلی بیگ علی گوگ نژاد عبدالااسحاق کم  
6 سن آی م سمند گزل2قربان نیازی نورمحمد ارمشی طاهر گوگ نژاد  
7 یادگارشادی م فایتر هورس شادی11مصطفی گوگ نژاد نظرمحمد گوگ نژاد احمد پقه  
8 گل آی سن م غوغا میان قلعه12شعبان کرد نوده سیدنقی سادات حسینی مهرداد خوجملی  
9 پرشیا م بچه آرش آیلی2سهیل خوجه و ابوبکر خلیقی سید رضا تیرغم محمد خوجملی  
10 آی مالای م سرآمد گلستان12محمد حکیم لخی رحمت الله رجال امان محمد قلرعطا  
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]

سامانه خريد آنلاین کارت شارژ