مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : 2 سال امتياز : مبتدی و نبرده نژاد : ترکمن زمان شروع : 15
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 34000000 ريال جايزه مقام دوم : 17000000 ريال جايزه مقام سوم : 8500000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 لاچین رازی ن ببر خراسان شاتوت1محسن محمدی رازی یوسف دهش کمال دالی جه عطا 52 2
2 جان سو م غوغا گل صنمحاج خوجه دوردی سخاوی یوسف گوگ نژاد امان محمد قلرعطا 50 
3 خان ترکمن ن کج سقر سماحاج قولتق وتاج بردی مهرانی عیدمحمد بازیار نورمحمد بهادر 52 
4 سرن آی2 م روزان لوهندریعقوب خوجملی محمد ارمشی 50
5 ویشکا م سلتکس توراجحسام بور بور جلال ایری احمد پقه 50 
6 ارال بای ن البای ارالحاجی رجب محمد آدای عبدالقیوم اونق بنیامین جرجانی 52 
7 قابوس ن بال ساید دورکوچک1فریدون نیازی وآی هان کمالی امان یلقی نادر صالح پور 52 1
8 زورلی حبیب ایشان ن بهمن گل پرستوگل محمد خلیقی سیدی خان محمد چپرلی پیمان قلرعطا 52 
9 نویان ن سیاوش سگینیناصر مارامایی عبدالعزیز گوگ نژاد 52
10 ساواش2 ن تکه سمند طلایی1مشهد گلدی یلمه ناصر حاجی زاده مهرداد خوجملی 52 3
11 ایلکی آی لان ن سمند قزل دورسراج الدین وغفور سخاوی رحمت الله رجال علی رجال 52 
12 یوناچی2 ن قایرات هایبرارازمحمد آق نظرمحمد گوگ نژاد علی رضا گوگ نژاد 52 
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]

سامانه خريد آنلاین شارژ تلفن همراه

سامانه خريد آنلاین شارژ تلفن همراه