مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : 2 سال امتياز : مبتدی و نبرده نژاد : ترکمن زمان شروع : 13
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 32000000 ريال جايزه مقام دوم : 16000000 ريال جايزه مقام سوم : 8000000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 اکوان گو ن بهمن گل سکلجه حبیب ایشانصفرقلی عطایی علی گوگ نژاد بنیامین جرجانی 52 
2 دیانا م دلیر جیران 24سید محمد میر علایی یعقوب چپرلی یاسر جرجانی 50 
3 درنا م غوغا گل آرزوفرشید گزمحمدی و میکائیل کسلخه جمال آموت مهرداد خوجملی 50 
4 کیمیر ن آلرمن سایلانارحکمت شیردل پرورش اسب پوریا وپیمان ساجدی کمال دالی جه عطا 52 
5 تارازیادگار ن سمند امینه اماندکتر محمد تقی یادگاری ملا احمد تراج امین محمدی 52 
6 پوربه ن بهمن آق جرندکتر شهرام ملبرزدی وعبدالله سوغله بهرام رجال ابوطالب چاريزاده 52 
7 آی تن م عطاقره تپه طغرلمرحوم حیدرقلی یلقی ارازقلی ایری عبدالجبار مختوم نژاد 50 
8 اوسن م خوش سقر انبارلومجلال توماچ رضا تیرغم جواد آچاک 50 
9 لاکی شاهی ن لاچین یلدوزمهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد مهرداد خوجملی 52 
10 آی ترکمن م البای صحرا ترکمنآیدین میکائیلی مصطفی عطایی احمد پقه 50 
11 برلشیک ن تکه آناهیدبهمن دازگنبدی عبدالرحمان پرویز آرمین آق آتابای 52 
12 آق چشمه م سمند مله قیراولیا قلی پیری بهرام رجال پیمان قلرعطا 50 
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]

سامانه خريد آنلاین کارت شارژ