مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : از 4 تا 7 امتياز : هندیکاپ نژاد : ترکمن زمان شروع : 14.3
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 55000000 ريال جايزه مقام دوم : 27500000 ريال جايزه مقام سوم : 13750000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 تیزپایزدانی ن غوغا قهرمان42پهلوان گلدی جان تراج تاج محمد گوگ نژاد رضا فهیمی 53 
2 روزگار ن طلاقوش شیدا253دکتر قاسم جعفری خان محمد چپرلی عبدالرحیم آرامیده 53 
3 سومبار م طلاقوش گلی623آریا الهامی عثمان تاجی زاده آرش قربانی 54 
4 غوغاگل جهان م غوغا گل جهان421عبدالرحیم پورقاز رحیم کم عبدالاسحاق کم 51 
5 سزار یزدانی ن دلشاد هایده25آشورمحمد یزدانی یوسف دهش احمد پقه 52 
6 دلدل طلا ن بچه آهو برناق872گلدی قهرمانی شهرام خوجملی محمد خوجملی 59 
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]

سامانه خريد آنلاین شارژ تلفن همراه

سامانه خريد آنلاین شارژ تلفن همراه