سامانه خريد آنلاین کارت شارژ

مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : از 3 تا 5 امتياز : مبتدی ونبرده نژاد : عرب زمان شروع : 15
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 32000000 ريال جايزه مقام دوم : 16000000 ريال جايزه مقام سوم : 8000000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 کینگ زاگرس ن دژا جهانگردمحمدخان شهرکردی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی  
2 لینا م برفین جوشنابوالفضل امینی سبحانقلی قربانی یاسر جرجانی  
3 لهراست کبیر ن پاسارگاد تیراژهسید محسن حسینی فرهاد خانقلی زاده قزل نادر صالح پور  
4 فایزمجدم ن حمید زیبامحمود مرادی رابع دریس مهرداد خوجملی  
5 لیونک ن زمزم بی نظیرشیرین مالزیری کیوان سپهوند کمال دالی جه عطا  
6 گیومات ن خرداد خالصهقاسم حسینی قاسم حسینی بنيامين ملايي  
7 فیصل آذر ن سیف عنیفهفریدون اعظمی علیرضا سپهوند پیمان قلرعطا  
8 فاتح3 ن یل تکین بارانروزبه اشتری امین بیرانوند امین محمدی  
9 لعنا م برفین دالاهوحمید حسینی خانی یحیی ایزدی ابوطالب چاريزاده  
10 فریادمیریزد ن برفین عزیزهحاج حسین قندهاری یحیی ایزدی جواد آچاک  
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]