سامانه خريد آنلاین کارت شارژ

مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : 2 سال امتياز : مبتدی نژاد : ترکمن زمان شروع : 15
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 32000000 ريال جايزه مقام دوم : 16000000 ريال جايزه مقام سوم : 8000000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 یازقوش ن ارلی قرنقبایرام محمد وحاجی محمد خوجه مراد تاجی زاده امین محمدی  
2 صوفیا قیداری م فایتر هورس آل مارالاکبر دمیرچیلی عبدالعزیز گوگ نژاد پیمان قلرعطا  
3 آی ترکمن م البای صحراگلحاجی امان میکائیلی مصطفی عطایی بنيامين ملايي  
4 یادحبیب ایشان ن بهمن آیلرحبیب ایشانمبین خلیقی سید خان محمد چپرلی مهرداد خوجملی  
5 سودا2 م تکه گل قرنجیکشادروان عبدالعزیز پورقاز خوجه حاجی گوگ نژاد ابوطالب چاريزاده  
6 شایلان م سمند سایلانرئوف ومبین خواجه محمد ارمشی جواد آچاک  
7 آق یایله م طلاقوش چاندبیلرشید خان پور عاشور شیخ امان محمد قلرعطا  
8 ساریا م آلتن بای آی ایندیعارف هلاکو وکیل هلاکو محمد خوجملی  
9 آوچی ن تکه آق مایهامانگلدی پرویز عبدالرحمان پرویز احمد پقه  
10 آق چشمه م سمند مله قیراولیا قلی پیری بهرام رجال طاهر گوگ نژاد  
11 ایران گل م طلاقوش ایلکایپرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر نادر صالح پور  
12 آفرین قورپلچه م سمند قورپلچهحاجی پیخی سخاوی محمددوردی آق ستار مهرانی  
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]