سامانه خريد آنلاین کارت شارژ

مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : 3 سال امتياز : از 16 تا 26 نژاد : ترکمن زمان شروع : 15
مسافت : 1700 متر جايزه مقام اول : 42000000 ريال جايزه مقام دوم : 21000000 ريال جايزه مقام سوم : 10500000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 بایرام پولد ن آلتن بای تالیا11باشگاه امین باشگاه امین علی رجال 522:14.975
2 پرشین کیک ن عطاقره تپه قورپلجه1مرحوم حبیب الله الهی نظرمحمد گوگ نژاد 52
3 شاپرک م دلشاد صحرا گزل212بردیا اشرافیان یوسف چپرلی یاسر جرجانی 532:10.053
4 الماس2 م غوغا دالی قیر221حبیب پنق نظرمحمد گوگ نژاد علی رضا گوگ نژاد 532:09.272
5 چودرخان ن بچه آرش قره یال12مسلم گوگ نژاد خوجه حاجی گوگ نژاد محمد خوجملی 522:10.364
6 سایلان قرنجیک ن اترک درساشلی حبیب ایشان141حاج پیمان و ایوب قوانج زاده عظیم بردی کم قربان محمد اودک 532:08.811
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]