سامانه خريد آنلاین کارت شارژ

مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : از 3 تا 8 امتياز : مبتدی و نبرده نژاد : ترکمن زمان شروع : 15
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 32000000 ريال جايزه مقام دوم : 16000000 ريال جايزه مقام سوم : 8000000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 آلما م ارشک یادگارآهوپرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر بنیامین جرجانی  
2 آرال م غوغا تنگلیمنصور پنق نظرمحمد گوگ نژاد یاسر جرجانی  
3 تیزپایزدانی ن غوغا قهرمانمرحوم پهلوان گلدی جان تراج کریم گوگ نژاد نادر صالح پور  
4 دلناز م دلشاد گل چمناحسان نجاتی پرورش اسب پوریا وپیمان ساجدی مهرداد خوجملی  
5 رویا امین م یلقوش آسیاباشگاه امین باشگاه امین کمال دالی جه عطا  
6 کیکل خان م طاغن آق قوشباشگاه امین باشگاه امین بنيامين ملايي  
7 تندباد ن بال سقرسوزان آهوگل 2محمد وفاطمه شیرمحمدلی عبدالعزیز گوگ نژاد پیمان قلرعطا  
8 الینا3 م مقام گل سلطانعلیآصف خوجملی بهرام رجال امین محمدی  
9 سمند یموق ن یادگار جیران گلچهرههادی علیدادیان کریم گوگ نژاد ابوطالب چاريزاده  
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]