مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : 2 سال امتياز : مبتدی و نبرده نژاد : ترکمن زمان شروع : 0
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 1000 ريال جايزه مقام دوم : 500 ريال جايزه مقام سوم : 250 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 اکوان گو ن بهمن گل سکلجه حبیب ایشانصفرقلی عطایی عبدالعزیز گوگ نژاد  
2 دیانا م دلیر جیران 24سید محمد میر علایی یعقوب چپرلی  
3 درنا م غوغا گل آرزوفرشید گزمحمدی و میکائیل کسلخه جمال آموت  
4 کیمیر ن آلرمن سایلانارحکمت شیردل پرورش اسب پوریا وپیمان ساجدی  
5 تارازیادگار ن سمند امینه اماندکتر محمد تقی یادگاری ملا احمد تراج  
6 پوربه ن بهمن آق جرندکتر شهرام ملبرزدی وعبدالله سوغله بهرام رجال  
7 آی تن م عطاقره تپه طغرلمرحوم حیدرقلی یلقی ارازقلی ایری  
8 اوسن م خوش سقر انبارلومجلال توماچ رضا تیرغم  
9 لاکی شاهی ن لاچین یلدوزمهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد  
10 آی ترکمن م البای صحرا ترکمنآیدین میکائیلی مصطفی عطایی  
11 برلشیک ن تکه آناهیدبهمن دازگنبدی عبدالرحمان پرویز  
12 آق چشمه م سمند مله قیراولیا قلی پیری بهرام رجال  
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]

سامانه خريد آنلاین کارت شارژ