مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : 2 سال امتياز : 8 نژاد : ترکمن زمان شروع : 13
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 36000000 ريال جايزه مقام دوم : 18000000 ريال جايزه مقام سوم : 9000000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 ساریا م آلتن بای آی ایندی1عارف هلاکو وکیل هلاکو 50 
2 عقاب صحرا2 ن طلاقوش شاهین گل1قربان دولت احمدی پرورش اسب پوریا وپیمان ساجدی 52 
3 صحراقوش م طلاقوش گل قره ماخر1کمال آخوندی عبدالکریم گوگ نژاد 50 
4 یادگارقره تپه ن عطاقره تپه گل آغار2کمال بازیار عیدمحمد بازیار 52 
5 آی تکه م تکه آی پاره1سلما ومحمدسینا یلمه رجب قلیچ گوگ نژاد 50 
6 ایران طلا م ویک کوچولو ایران گزل1امیر صلاحی پرورش اسب یاسین یاسر 50 
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]

سامانه خريد آنلاین کارت شارژ