مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : 2 سال امتياز : مبتدی نژاد : ترکمن زمان شروع : 15
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 34000000 ريال جايزه مقام دوم : 17000000 ريال جايزه مقام سوم : 8500000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 دوران یاسر ن ببر خراسان ایران گزلنادر کوچکی عثمان تاج زاده یاسر جرجانی  
2 نارای م سمند ایل ایای ساتاجی قره جه مراد تاجی زاده کمال دالی جه عطا  
3 ادی ن تکه مارالعبدالحسین عبدالله نژاد عبدالعزیز گوگ نژاد بنيامين ملايي  
4 سایلان ن بایداق مشکی دزولومولی حاجی مارامایی عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی  
5 ارال بای ن البای ارالحاجی رجب محمد آدای عبدالقیوم اونق ابوطالب چاريزاده  
6 قابوس ن بال ساید دورکوچکفریدون نیازی وآی هان کمالی امان یلقی جواد آچاک  
7 شایلان2 م خوش سقر سلاق غایبحبیب الله الهی نظرمحمد گوگ نژاد احمد پقه  
8 گلدن آی م تکه کسلخهارازقلی خوجم یعقوب چپرلی طاهر گوگ نژاد  
9 شراره ایلکا م قایرات آی گزلحسین مجتهد زاده عبدالرحمان پرویز عبدالاسحاق کم  
10 بگندر م سمند آناهیدآسا سرمدی یوسف خوجملی آرش قربانی  
11 بای بای صحرا م کامران آی سنمبین ومحمدصفا موحد کریم گوگ نژاد نادر صالح پور  
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]

سامانه خريد آنلاین شارژ تلفن همراه

سامانه خريد آنلاین شارژ تلفن همراه