سامانه خريد آنلاین کارت شارژ

مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : از 3 تا 6 امتياز : از 26 تا 32 نژاد : ترکمن زمان شروع : 14
مسافت : 1000 متر جايزه مقام اول : 44000000 ريال جايزه مقام دوم : 22000000 ريال جايزه مقام سوم : 11000000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 سومار م طلاقوش گلی31آریا الهامی پرورش اسب یاسین یاسر ستار مهرانی  
2 آل سقرباقچقی ن آتیلا قره گلوله15الیاس باقچقی امید جرجانی فیضل اله رجال  
3 آی تای2 م سمند ممتاز32جبار نظرنژاد عظیم بردی کم طاهر گوگ نژاد  
4 گل ترکمن م حیدربابا گل شیر31حاجی رحمان سوقی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی  
5 پرمان ن سمند حبیب ایشان31ابراهیم خلیقی سیدی یوسف چپرلی آرش ایری  
6 سزار یزدانی ن دلشاد هایده24آشورمحمد یزدانی یوسف دهش عبدالرسول خرمالی  
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]