مسابقه : [نمایش تمام دورها]
قبلي 1 بعدي
سن : از 3 تا 6 امتياز : از 20 تا 36 نژاد : ترکمن زمان شروع : 12.45
مسافت : 2200 متر جايزه مقام اول : 48000000 ريال جايزه مقام دوم : 24000000 ريال جايزه مقام سوم : 12000000 ريال
شمارهنام اسبجنسيتسيلميماديانم1م2م3مالکمربيچابکسواروزنزمانمقام
1 یادبابا2 م البای مشکی دزولوم311مهسا قره حسنلو محمداسلم محمدی امین محمدی 512:48.423
2 فی لیز م سمند لویندر221حاج رحمان مهرپرور پرورش اسب یاسین یاسر کمال دالی جه عطا 502:54.605
3 الماس2 م غوغا دالی قیر321حبیب پنق نظرمحمد گوگ نژاد ابوطالب چاريزاده 502:47.361
4 ایلم آلتن ن طلاقوش گل آلتین34صفر کلته یوسف کلته جواد آچاک 522:49.644
5 چودرخان ن بچه آرش قره یال13افشار ساسان قره جه خوجه حاجی گوگ نژاد مهرداد خوجملی 520
6 سایلان قرنجیک ن اترک درساشلی حبیب ایشان142رحمت و اسماعیل پاچیده عظیم بردی کم عبدالااسحاق کم 532:58.756
7 سزار یزدانی ن دلشاد هایده25آشورمحمد یزدانی یوسف دهش یوسف دهش 552:48.022
[تصاوير فوتوفنيش]    [نتايج دوپينگ]

سامانه خريد آنلاین شارژ تلفن همراه

سامانه خريد آنلاین شارژ تلفن همراه